Muzeum Kresowe Częstochowa

Semper Fidelis

Jesteśmy czestochowskim odziałem polskiej organizacji pozarządowej o charakterze społeczno - kulturalna z siedzibą we Wrocławiu. Do głównych celów i zadań Stowarzyszenia należy zbieranie i propagowanie wiedzy o Lwowie i południowej części dawnych Kresów Wschodnich II RP. Pierwotnie działalność Towarzystwa Miłośników Lwowa zapoczątkowano we Wrocławiu jesienią 1988. Zrzesza zarówno byłych mieszkańców Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej, jak i sympatyków.Towarzystwo wydaje szereg publikacji dotyczących Kresów i ich mieszkańców. Prowadzi wiele akcji, nie tylko popularyzujących tematykę kresową, ale i mających na celu ochronę miejsc pamięci oraz niesienie pomocy dla Polaków pozostałych na Wschodzie.
 

Wiadomości

Muzeum otwarte!

Muzeum otwarte! W dniu 4 marca br. nastąpiło uroczyste otwarcie Muzeum Kresowego. Dzięki środkom pozyskanym z Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego oraz pracy wolontaryjnej wielu osób udało się nam pokazać...
dfsdfsdf

31 październikia około godziny pół do szóstej zaszedłem do redakcyi Kuryera Lwoskiego, aby rozmówić się z p. F. i panią dr P. w sprawie syndykatu dziennikarzy. Zastałem tylko p. F. Ledwie zaczeliśmy rozmawiać, wchodzi dwóch żandarmów, Polaków, z...

więcej