Muzeum Kresowe Częstochowa

Aktualności

W rocznicę obrony Lwowa

W rocznicę obrony Lwowa

100 lat temu, 22 listopada 1918 r., wojska ukraińskie zostały wyparte  ze Lwowa po ataku podjętym przez polskich obrońców miasta oraz  oddziały Wojska Polskiego przybyłe z odsieczą. W polskich szeregach  walczyło blisko 1,5 tys. młodych ludzi, którzy nie ukończyli siedemna- stego roku życia. Nazwano ich Orlętami Lwowskimi. Walki o Lwów trwały od 1 listopada 1918 roku, gdy Ukraińcy zajęli kluczowe obiekty w mieście. Próba opanowania przez nich Lwowa była  konsekwencją proklamowania 19 października państwa ukraińskiego  przez Ukraińską Radę Narodową.