Muzeum Kresowe Częstochowa

Aktualności

Pomnik Orląt i Kadetów Lwowskich w Katowicach

Pomnik Orląt i Kadetów Lwowskich w Katowicach

20 czerwca na placu bł. ks. Emila Szramka w Katowicach został odsłonięty pomnik Orląt i Kadetów Lwowskich. Wydarzenie to wkomponowane w upamiętnienie  100 lecia powrotu Górnego Śląska do Polski jest
niewątpliwym sukcesem środowisk kresowych rezydujących na Górnym Śląsku, a zwłaszcza Jadwigi Feifer, prezesa katowickiego oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo Wschodnich i dr Andrzeja Szteligi, pełnomocnika górnośląskich oddziałów TMLiKPW w Katowicach, Bytomiu, Gliwicach, Tychach i Zabrzu.Przedsięwzięcie zrealizowano ze środków będących w dyspozycji Instytutu Pamięci Narodowej i Zarządu Głównego TMLiKPW. Poświęcenia obelisku dokonał ks. abp dr Mieczysław Mokrzycki,Metropolita Lwowski. Na obelisku inskrypcja  o brzmieniu: w hołdzie Orlętom Lwowskim bohaterskim obrońcom Ojczyzny 1918- 1920 i Kadetom Lwowskim ochotniczym bojownikom o polskość Górnego Śląska 1921. Środowisko częstochowskie reprezentowali: Adam Kiwacki, Prezes oddziału w Częstochowie, a zarazem Prezes Zarządu Głównego we Wrocławiu oraz Andrzej Szczepański, Członek Zarządu TMLiKPW w Częstochowie, a zarazem Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej we Wrocławiu.