Muzeum Kresowe Częstochowa

Aktualności

Zmarł Mieczysław, Zbigniew Hrehorów

Zmarł Mieczysław, Zbigniew Hrehorów

Urodził się 11 lutego 1924 roku w Złoczowie na Kresach Wschodnich. Mieszkaniec Częstochowy od 1945 roku. Bardzo aktywnie uczestniczył w przedsięwzięciach patriotycznych organizowanych przez częstochowskie środowisko kresowe, często będąc jego animatorem. Pozostaje w naszej pamięci jako dobry kolega, aktywny działacz i gorący patriota.

Koleżanki i Koledzy
Z Towarzystwa Miłośników Lwowa
I Kresów Południowo- Wschodnich