Muzeum Kresowe Częstochowa

Aktualności

Lubaczowska prezentacja muzeów kresowych

Lubaczowska prezentacja muzeów kresowych

W dniach od 29 do 31 lipca przedstawiciele naszego oddziału: Adam Kiwacki, Andrzej Szczepański i Ludwik Madej, będący jednocześnie reprezentantami władz krajowych TMLiKPW, uczestniczyli w wydarzeniach składających się na cyklicznie organizowane w Gminie Lubaczów przedsięwzięcie pod nazwą ,,Festiwal Dziedzictwa Kresów". Drugiego dnia, w trakcie Ogólnopolskich Spotkań Środowisk Kresowych miały miejsce prezentacje planów i dorobku istniejących i tworzących sięobiektów muzealnych o profilu kresowym. Prelegentami byli: Piptr Zubowskidyrektor Muzeum Kresów w Lubaczowie, Marcin Gapski z-ca  dyrektora Muzeum Narodowego w Lublinie ds. Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej i prezes Adam Kiwacki kustoszMuzeum Kresowego w Częstochowie. Przedstawiono również dokonania zmierzające do utworzenia Muzeum Kresów w Brzegu.  Rozmach i profesjonalizm tego niepowtarzalnego przedsięwzięcia jakim jest  ,,Festiwal Dziedzictwa Kresów", to głównie zasługa 2 niezwykłych osobowości:Wiesława Kapeli wójta Gminy Lubaczów i Marii Magoń prezes lubaczowskiego oddziału TMLiKPW. Jednak największą wartością tego niezwykłego spektaklu był wyczuwalny wszędzie szacunek dla dziedzictwa kresów.